naše MŠ

naše MŠ

menu

úvodní stránka
kontakty
zaměstnanci
o nás
aktivity
spolupráce s jinými organizacemi
fotogalerie
napište nám
autor stránek

náš kalendář

náš kalendář
náš kalendář
o nás

Mateřská škola

se zaměřením na ekologii,

se zaměřením na osobnostní rozvoj dítěte

a jeho individuální potřeby

 Velikost a kapacita MŠ :  4 oddělení – kapacita 120 dětí

Provoz MŠ : 

pondělí - pátek

6:00 – 16:00 hod.

Adresa : Mateřská škola, Hrdlovská 661, 417 05 Osek

Telefon :  417 837 106

Email : msosek@centrum.cz

 

Charakteristika školy, podmínky pro děti - prostory MŠ, vybavení tříd, školní zahrada
Naše mateřská škola se nachází ve středu sídlištní výstavby, ale přesto je v bezprostřední blízkosti přírody, okolí tvoří z větší části lesní porost. Pro děti je tak zajištěno prostředí nejen klidné a estetické, ale i zdravé, podnětné a přirozené.

V budově školy naleznete 4 oddělení. Každé oddělení se skládá ze třídy, herny, ložnice, šatny a hygienického zařízení, což představuje téměř 200 m čtverečných plochy na 1 oddělení /28 dětí/. Je tak zajištěn dostatečný prostor pro spontánní hry i řízené činnosti.


Všechny třídy jsou vybaveny hudebním koutkem s klavírem, novým nábytkem ve třídách a částečně již i v hernách. Prostory jsou uspořádány tak, aby mohly být využity dostatečným způsobem k volným hrám, k pravidelnému cvičení, různým pohybovým aktivitám.


Děti ve 3.a 4.tř. mají k dispozici pro vzdělávací činnost počítač s různými programy pro předškolní věk.
Okolo MŠ je veliká školní zahrada, s lesní plochou, travnatou plochou, pískovišti, asfaltovými cestami pro jízdu na koloběžkách, tříkolkách, kterou děti využívají po celý rok, dokonce i v zimě k provozování zimních sportů.
Vycházky dětí do blízkého i vzdálenějšího okolí jsou velice pestré, různorodé. Všude kolem je příroda, lesy. Děti mají neustále možnost pozorování přírody a života v ní, možnost sportovního vyžití, výletů, návštěv historických míst a památek, uměleckých výstav.

Hlavní cíle
- zajištění a poskytování podnětného prostředí
- výběr vhodných témat a projektů
- široká nabídka činností
- podporování a vytváření vzájemných sociálních vztahů mezi dětmi i dospělými
- rozvíjení komunikativních dovedností s ohledem na individualitu dítěte a jeho věkové zvláštnosti
- podpora celkového rozvoje osobnosti dítěte /tělesný, rozumový, citový rozvoj/
- snaha navázat úzký vztah s rodinou a působit tak na dítě společně, se znalostí názorů a poznatků obou stran, školy i rodiny, vzájemně se respektovat a chápat
- přirozenou formou vést děti k péči o přírodu, která je součástí našeho života a my o ni musíme dbát tak, abychom ji neničili

Zájmové činnosti a rozvoj talentu dítěte
Děti se mohou účastnit během roku různých mimořádných aktivit podle svého zájmu a
talentu.
Výtvarné činnosti rozvíjejí děti ve Vv kroužku Pastelka, hudební, pěvecké a taneční činnosti v pěveckém kroužku Zvoneček a tanečním kroužku Slunečnice, při hře na flétnu.
Hra na flétnu plní u našich dětí i zdravotní prevenci.
Po celý rok využíváme pro cvičení dětí vlastní tělocvičnu, která je přímo v budově školy.
Děti s nesprávnou výslovností mohou navštěvovat logopedickou prevenci, kterou provádí kvalifikovaný pracovník, zároveň úzce spolupracujeme s pedagogicko-psych. poradnou v Teplicích.


 

úřední e-deska

partnerství projektu Sportoviště

nové fotografie

Sázíme strom 2. třída

Mateřinka 2017

3.třída

Plavání 3.třída

Vánoční zdobení

Portička 2016

2.třída - Karneval, knihovna, muzikanti

Vystoupení v penzionu Pohoda Dubí

Mateřinka 2016

v MŠ

Pohádka o hudebních nástrojích 2015